AÇIK RIZA BEYANI


VirtualFairs365
 tarafından bilgime sunulan aydınlatma metnini okuyup anlamış, bildirmiş olduğum bilgilerimin “Online Fuar Hizmetleri” faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunca hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla veri sorumlusunca işlenmesini, söz konusu kişisel verilerimin reklam, tanıtım, kampanya süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iştirakler, bağlı ortaklar ve topluluk şirketlerine aktarılmasını, tarafıma mal ve hizmet tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni amacıyla bilgilendirme ve ikaz konulu ticari elektronik ileti gönderilmesini, kabul ediyorum.


VIRTUAL FUARTAKIP